11 de enero de 2009

El telèfon 016 ha rebut més de 84.000 cridades sobre maltractaments.

La Comunitat de Madrid rep una quarta part de les consultes, seguida d'Andalusia i Catalunya.

El telèfon d'assessorament a les dones víctimes de la violència masclista, el 016 ha rebut 84.663 cridades sobre maltractaments en els 15 mesos que duu funcionant, el que suposa una mitjana de 186 consultes al dia, vuit cada hora, segons l'últim informe de la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere, amb dades des del 3 de setembre de 2007 fins al 30 de novembre de 2008

. De les dades obtingudes, s'extreu que tant en el cas de les víctimes com en el dels agressors, les tres quartes parts eren espanyoles o espanyols, mentre que la resta tenia nacionalitat estrangera. Aquesta dada contrasta amb el nombre de víctimes mortals per violència de gènere en 2008, quan el 43 per cent de les dones assassinades eren immigrants.

No hay comentarios:

Publicar un comentario